در این پروژه 13 دستگاه چیلر و فن کویل اکسون مالزی استفاده شده است.