پروژه شهرک توریستی خوانسار واقع در استان اصفهان که دارای 300 دستگاه داکت اسپلیت 2 الی 6 تن برودت با کویل آبگرم می باشد.