برج مدیا در کرمانشاه با طراحی بسیار مدرن تعداد 11 دستگاه داکت اسپلیت با کوره هوای گرم در آنجا بصورت هر واحد مستقل نصب گردیده.