در این پروژه 100 دستگاه فن کویل دیواری اکسون مالزی استفاده شده است