مجموعه هتل و گردشگری باری ارومیه مجهز به سیستم داکت اسپلیت با بیش از 10 سال کارکرد با ظرفیت کلی 50 تن برودت.