هتل ملک التجار یزد تامین سیستم سرمایش و گرمایش با ظرفیت تقریبی 80 تن برودت با اسپلیت های دیواری و سقفی اکسون مالزی.