ساختمان مسکونی دراک شیراز ،کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازی جنوب . تعداد 180 دستگاه داکت اسپلیت برنولی و 20 دستگاه اسپلیت اکسون مالزی