در این پروژه 12 عدد مینی چیلر و فن کویل دیواری اکسون استفاده شده است .