در این پروژه 2 دستگاه مینی چیلر 5 تن و 8 دستگاه فن کویل توکار سقفی استفاده شده است .