در این پروژه 9 دستگاه مینی چیلر 3و 4 و 5 تن و 37 دستگاه فن کویل توکار استفاده شده است .