در این پروژه 4 عدد مینی چیلر  5تن و 24 عدد فن کویل دیواری اکسون استفاده  شده است .