در این پروژه برای کلاسهای درسی 4 عدد مینی چیلر اکسون 4 تن استفاده شده است .