شرکت نور ویژه جهت سایت های آب شیرین کن خود در حاشیه خلیج فارس از دستگاه های تهویه مطبوع برنولی که شامل سیستم های VRF ، اسپلیت و داکت اسپلیت استفاده کرده است، شرکت مفتخر است نزدیک به 250 تن برودت را تأمین کرده  است .