در این پروژه 40 دستگاه فن کویل دیواری اکسون مالزی استفاده شده است