• فیلتر
7-5-15

با راندمان بالا. با رله تأخیری (Time delay(. دارای فن دو سرعته از نوع سانتریفوژ برای اواپراتور. مجهز به دو دستگاه با...

geothermal-heat-pump1

امروزه سیستم های زمین گرمایی به عنوان یکی از کار آمدترین روشها، جهت رفع نیازهای سرمایشی و گرمایشی و آسایش مردم...