• فیلتر
سيستمهاي هيبريدي

این سیستم جهت 100 درصد هوای تازه مناسب است (DOA ) .سیستم شامل یک واحد خنک کن غیر مستقیم تبخیری بوده که ابتدا هوای بیرون...

geothermal-heat-pump-water-to-water

امروزه سیستم های زمین گرمایی به عنوان یکی از کار آمدترین روشها، جهت رفع نیازهای سرمایشی و گرمایشی و آسایش مردم...

itinerant-packages

راندمان بالا- مصرف انرژی کم ظزفیت تا 60000 بی تی یو  آماده بهره بردازی سریع د رمحل مناسب برای  اتاق های کامپیوتر دیتاروم...

water-cooled-chiller

گاز مبرد 410A.سیستم دارای حافظه عیب یاب اتوماتیک .راندمان خیلی بالاتر از چیلرهای متداول در بازار.های پرشر و لو پرشر...