" مزایای استفاده از سیستم های هیت پمپ آبی "

 

•        سیستم پیشنهادی ( هیت پمپ آبی ) در هر لحظه میتواند بار گرمایش یا سرمایش هر فضا را تأمین کند. اغلب در فصلهای میانی ( بهار و پاییز ) بخشی از ساختمان نیاز به گرمایش و بخش دیگر نیاز به سرمایش دارند که این سیستم بصورت اتوماتیک یا دستی میتواند روی گرمایش یا سرمایش سوئیچ کند.

•        در صورتیکه هیت پمپ آبی روی سرمایش باشد به دفع گرما نیاز دارد و در صورتیکه روی گرمایش باشد به جذب گرما نیاز دارد. این تبادل گرما و سرما توسط یک لوپ آبی در ساختمان تأمین میگردد.

•        سیستم توسط یک لوپ به برج خنک کن و بویلر اتصال پیدا می کند ، که هر موقع درجه حرارت لوپ پائین آمد از لوپ بویلر به لوپ هیتر پمپ، حرارت منتقل می گردد و در صورتی که درجه حرارت لوپ بالا رفت ( فصل تابستان ) برج بصورت اتوماتیک عمل خواهد کرد.

•        در ساختماهای که مصارف ترکیبی دارند ( تجاری، اداری، مسکونی ) توسط لوپ هیت پمپ گرمای ایجاد شده در قسمت های  تجاری به قسمت های مسکونی و اداری منتقل می گردد و بدیهی است بویلر کمتر فعال خواهد بود.

•        هر فضا یک سیستم مستقل خواهد داشت که نگهداری هزینه و مصرف برق بعهده مالک واحد یا مستأجر خواهد بود.

•        هزینه برق نسبت به داکت اسپلیت حدود 40 درصد کمتر است.

•        هزینه برق نسبت به سیستم وی آر اف حدود 25 درصد کمتر است.

•        هزینه برق نسبت به چیلرفنکویل حدود 20 درصد کمتر است.

•        در موقع بهره برداری ساختمان نیازی به اجرای کامل سیستم نمی باشد که بدیهی است در شروع کار از لحاظ مالی به مالک فشاری نخواهد آمد، از ابتدا فقط بویلر و برج خنک کننده مورد نیاز است و به تدریج که ساختمان مورد بهره برداری قرار می گیرد می توان مابقی سیستم را به تناسب بهره برداری تجهیز و نصب کرد.

•        لوپ اصلی می تواند از جنس لوله های با کیفیت ولی هم هزینه مانند pp و یا مشابه باشد زیرا در جه حرارت آب در گردش در لوله های سیستم  بین 18 الی 30 درجه سانتی گراد می باشد پس نیازی به حتی عایق کردن این لوله ها نیست.

•        در ساختمانهایی مانند همین پروژه که سطح آب های تحت العرضی (آب های زیر زمینی ) بالا است، می توان از این جریان آب جهت مصرف در برج خنک کن (تبخیر) و همچنین بمنظور تبادل انرژی در سیستم لوپ استفاده کرد. دمای آبهای زیر زمینی معمولا حدود 15 الی 20 درجه است که بعنوان یک منبع کمکی قابل استفاده است.

•        با عنایت به اینکه طبقات 3- و 4-  جهت انبار محصولات دخانیات استفاده می گردد لذا نیاز به درجه حرارت های پایین حدود 5 الی 8 درجه سانتی گراد و همچنین رطوبت نسبی حدود 40  الی 55 درصد جهت نگهداری محصولات است لذا نیاز به سردکن های مخصوص دارد و این سیستم با توجه به تبادل انرژی در مدولهای مختلف قابلیت تامین این درجه حرارت را نیز دارد.

•        گرمای حاصله از رطوبت زدائی و برودت فضاهای انبارها به لوپ هیت پمپ منتقل میگردد در نتیجه نیاز به دسترسی به هوای بیرون نیست که این خود صرفه جوئی در فضاهای تاسیساتی خواهد بود.

•        بویلرها و برج ها روی پشت بام ها قابل نصب هستند چون سایز آنها نسبت  به سیستم های چیلر تراکمی و جذبی بمراتب کوچکتر هستند در نتیجه فضای مفید پشت بام ساختمان دست شما را برای طراحی های معماری خاص و زیبا باز نگه میدارد. استفاده از بویلرها در فضای پشت بام نیاز موضوع کشیدن دودکش از طبقه زیر زمینی را منتفی خواهد کرد که خود معضل انبساط و انقباض دودکش و خطر نشست گازهای سمی رادر ساختمان از بین می برد.