سیستم سقف سرد (Chilled beam system)

 

تکنولوژی سقف سرد(Chilled Beam Technology) ، همراه با افزایش مصرف انرژی های فسیلی در جوامع بشری، امروزه پس از گذشت بیش از 35 سال تحقیق و مطالعه و اجرای کارآمد در اروپا و آمریکا در سراسر جهان اهمیت خویش را به همگان نشان می دهد.


   چراکه سیستم سقف سرد با هدف قرار دادن نرخ بازده انرژی (EER) و ضریب عملکرد (COP) در دستگاه های مرتبط تهویه مطبوع، از سیستمهای پربازده با مصرف انرژی کم بشمار آمده و توجه خاص مهندسان و متخصصان انرژی و تهویه مطبوع را به خود جلب نموده است.

 

chilled

 


   سیستم سقف سرد پویا (Active Chilled Beam System) که مشتمل بر یک دریچه ورودی هوای تازه از هواساز و کویل آب سرد گرفته شده از چیلر می باشد، از آنجائی که اهداف تامین هوای تهویه مطبوع از هوای تازه برای فضای مورد نظر، تامین هوای خشک جهت متعادل کردن بار سرمایشی نا محسوس(Latent Cooling Load)  و توجه ویژه به دمای نقطه شبنم هوای اتاق ، و همچنین ارائه و تامین هوای لازم و کافی جهت بار سرمایشی محسوس (Sensible cooling Load)  برای فضای مورد نظر را دنبال می کند، جایگاه خاصی نسبت به دیگر سیستمهای تهویه مطبوعی که با مصارف بالای انرزی خود، هزینه های قابل توجهی را در مقیاس های بزرگ و ساختمان های اداری و تجاری بزرگ نمایان می کنند، گرفته است.

   اما با نگاهی بی طرفانه به سیستم سقف سرد و مطالعات هزینه چرخه دوام (Life Cycle Costs) به عنوان سیستم نوین تاسیساتی و بهینه ساز مصرف انرژی ، در هزینه های اولیه و ثابت در یک ساختمان اعم از مواد و مصالح و تاسیسات مانند هواساز ، کانال کشی و لوله کشی و ... و حتی در هزینه های متغیر و متوالی در آینده طی سالهای استفاده از این سیستم مانند میزان مصرف انرژی ، سرویس و نگهداری و .... به نکات قابل ملاحظه ای منتهی میگردد که نتیجه ای خوشایند در صرفه جوئی انرژی و هزینه ها در آن کاملا مشهود می گردد.

   با نگاهی به هزینه های مصرف انرژی و توجه به بازگشت سرمایه (Pay Back) ، در چندین سال متوالی، سیستم سقف سرد انتخابی صحیح و گزینه ای بسیار مناسب در ساختمان های خاص و ویژه به لحاظ ساختمان های سبز بشمار می آید.